کمترین: 
8012.1
بیشترین: 
8303.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8179
زمان: 
9/1 23:30
قیمت بیت کوین امروز 1 آذر 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 آذر 1396 , 8179 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 00:00","price":8130},{"date":"1396/09/01 00:30","price":8158},{"date":"1396/09/01 01:00","price":8210.1},{"date":"1396/09/01 01:30","price":8135.1},{"date":"1396/09/01 02:00","price":8092.3},{"date":"1396/09/01 02:30","price":8012.1},{"date":"1396/09/01 03:00","price":8094.2},{"date":"1396/09/01 03:30","price":8093.3},{"date":"1396/09/01 04:00","price":8156},{"date":"1396/09/01 04:30","price":8135.7},{"date":"1396/09/01 05:00","price":8116.3},{"date":"1396/09/01 05:30","price":8135},{"date":"1396/09/01 11:00","price":8175.1},{"date":"1396/09/01 11:30","price":8229.1},{"date":"1396/09/01 12:00","price":8290.6},{"date":"1396/09/01 14:00","price":8258.6},{"date":"1396/09/01 14:30","price":8278.6},{"date":"1396/09/01 15:00","price":8303.7},{"date":"1396/09/01 15:30","price":8266},{"date":"1396/09/01 16:00","price":8269.4},{"date":"1396/09/01 16:30","price":8263.8},{"date":"1396/09/01 17:30","price":8184.9},{"date":"1396/09/01 20:00","price":8239.7},{"date":"1396/09/01 20:30","price":8187.2},{"date":"1396/09/01 21:00","price":8169},{"date":"1396/09/01 21:30","price":8140.5},{"date":"1396/09/01 22:00","price":8117.4},{"date":"1396/09/01 23:30","price":8179}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398