کمترین: 
560
بیشترین: 
566.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
562.38
زمان: 
9/1 23:32
قیمت گازوئیل امروز 1 آذر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 آذر 1396 , 562.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/09/01 00:00","price":560.38},{"date":"1396/09/01 00:32","price":560.63},{"date":"1396/09/01 01:08","price":560},{"date":"1396/09/01 01:32","price":561.13},{"date":"1396/09/01 02:08","price":561.38},{"date":"1396/09/01 05:32","price":564.25},{"date":"1396/09/01 09:32","price":563.38},{"date":"1396/09/01 10:00","price":563.63},{"date":"1396/09/01 10:32","price":563.88},{"date":"1396/09/01 11:08","price":564.88},{"date":"1396/09/01 11:32","price":566.5},{"date":"1396/09/01 12:00","price":565.88},{"date":"1396/09/01 13:00","price":566.13},{"date":"1396/09/01 13:32","price":565.63},{"date":"1396/09/01 15:32","price":565.38},{"date":"1396/09/01 16:00","price":565.63},{"date":"1396/09/01 16:32","price":565.88},{"date":"1396/09/01 17:32","price":564.88},{"date":"1396/09/01 18:08","price":563.88},{"date":"1396/09/01 18:32","price":562.88},{"date":"1396/09/01 19:32","price":560.75},{"date":"1396/09/01 20:08","price":562.63},{"date":"1396/09/01 21:00","price":561.5},{"date":"1396/09/01 21:32","price":561.88},{"date":"1396/09/01 22:00","price":562.38},{"date":"1396/09/01 22:32","price":561.88},{"date":"1396/09/01 23:32","price":562.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398