کمترین: 
7.44
بیشترین: 
7.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.44
زمان: 
8/30 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 30 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 30 آبان 1396 , 7.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 16:32","price":7.44}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398