کمترین: 
60.33
بیشترین: 
60.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.33
زمان: 
8/30 15:00
قیمت نفت اوپک امروز 30 آبان 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 30 آبان 1396 , 60.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 15:00","price":60.33}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398