کمترین: 
642
بیشترین: 
642
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642
زمان: 
8/30 12:50
قیمت یوان چین امروز 30 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 آبان 1396 , 642 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 12:50","price":642}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398