کمترین: 
709000
بیشترین: 
718000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
709100
زمان: 
8/30 23:42
قیمت نیم سکه امروز 30 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 آبان 1396 , 709100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 12:24","price":718000},{"date":"1396/08/30 13:30","price":713000},{"date":"1396/08/30 14:54","price":709000},{"date":"1396/08/30 23:42","price":709100}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398