کمترین: 
1352000
بیشترین: 
1353000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1353000
زمان: 
8/30 18:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 30 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 30 آبان 1396 , 1353000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 12:12","price":1353000},{"date":"1396/08/30 13:18","price":1352000},{"date":"1396/08/30 18:06","price":1353000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399