کمترین: 
712000
بیشترین: 
725600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
714000
زمان: 
8/30 19:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 آبان 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 آبان 1396 , 714000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:54","price":725600},{"date":"1396/08/30 12:24","price":721000},{"date":"1396/08/30 12:30","price":719000},{"date":"1396/08/30 13:00","price":718000},{"date":"1396/08/30 13:12","price":719000},{"date":"1396/08/30 13:30","price":715000},{"date":"1396/08/30 18:12","price":712000},{"date":"1396/08/30 18:36","price":713000},{"date":"1396/08/30 19:00","price":714000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399