کمترین: 
135200
بیشترین: 
1353000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1353000
زمان: 
8/30 12:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 آبان 1396 , 1353000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:54","price":135200},{"date":"1396/08/30 12:12","price":1353000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398