کمترین: 
1003
بیشترین: 
1012
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1012
زمان: 
8/30 13:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 آبان 1396 , 1012 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":1003},{"date":"1396/08/30 11:50","price":1005},{"date":"1396/08/30 12:50","price":1007},{"date":"1396/08/30 13:30","price":1012}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398