کمترین: 
3023
بیشترین: 
3030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3030
زمان: 
8/30 11:50
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 آبان 1396 , 3030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":3023},{"date":"1396/08/30 11:50","price":3030}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398