کمترین: 
9
بیشترین: 
11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
8/30 17:10
قیمت لیر سوریه امروز 30 آبان 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 30 آبان 1396 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":9},{"date":"1396/08/30 11:50","price":10},{"date":"1396/08/30 17:10","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398