کمترین: 
10850
بیشترین: 
10900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10875
زمان: 
8/30 15:30
قیمت دینار بحرین امروز 30 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 آبان 1396 , 10875 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":10898},{"date":"1396/08/30 11:50","price":10900},{"date":"1396/08/30 14:00","price":10850},{"date":"1396/08/30 15:30","price":10875}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398