کمترین: 
10724
بیشترین: 
10750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10750
زمان: 
8/30 11:50
قیمت ریال عمان امروز 30 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 آبان 1396 , 10750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":10724},{"date":"1396/08/30 11:50","price":10750}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398