کمترین: 
1074
بیشترین: 
1095
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1093
زمان: 
8/30 14:00
قیمت ریال قطر امروز 30 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 آبان 1396 , 1093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":1074},{"date":"1396/08/30 11:50","price":1095},{"date":"1396/08/30 14:00","price":1093}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398