کمترین: 
1095
بیشترین: 
1100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1098
زمان: 
8/30 15:20
قیمت ریال عربستان امروز 30 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 آبان 1396 , 1098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":1097},{"date":"1396/08/30 11:50","price":1100},{"date":"1396/08/30 14:00","price":1095},{"date":"1396/08/30 15:20","price":1098}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398