کمترین: 
13560
بیشترین: 
13580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13565
زمان: 
8/30 14:00
قیمت دینار کویت امروز 30 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 آبان 1396 , 13565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":13560},{"date":"1396/08/30 11:50","price":13580},{"date":"1396/08/30 14:00","price":13565}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398