کمترین: 
58
بیشترین: 
59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58
زمان: 
8/30 11:50
قیمت افغانی امروز 30 آبان 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 30 آبان 1396 , 58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":59},{"date":"1396/08/30 11:50","price":58}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398