کمترین: 
36.7
بیشترین: 
36.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
36.7
زمان: 
8/30 11:40
قیمت ین ژاپن امروز 30 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 آبان 1396 , 36.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:40","price":36.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398