کمترین: 
399000
بیشترین: 
409000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
400000
زمان: 
8/30 18:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 30 آبان 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 آبان 1396 , 400000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:30","price":409000},{"date":"1396/08/30 12:24","price":405000},{"date":"1396/08/30 13:12","price":406000},{"date":"1396/08/30 13:30","price":403000},{"date":"1396/08/30 14:00","price":400000},{"date":"1396/08/30 17:06","price":399000},{"date":"1396/08/30 18:36","price":400000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398