کمترین: 
1129
بیشترین: 
1133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1129
زمان: 
8/30 15:20
قیمت درهم امارات امروز 30 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 آبان 1396 , 1129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:10","price":1133},{"date":"1396/08/30 11:30","price":1132},{"date":"1396/08/30 11:40","price":1131},{"date":"1396/08/30 11:50","price":1130},{"date":"1396/08/30 15:20","price":1129}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398