کمترین: 
88721.2
بیشترین: 
88774.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
88774.6
زمان: 
8/30 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 30 آبان 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 آبان 1396 , 88774.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 11:00","price":88724.0},{"date":"1396/08/30 11:10","price":88721.2},{"date":"1396/08/30 14:00","price":88774.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398