کمترین: 
4858
بیشترین: 
4870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4860
زمان: 
8/30 14:30
قیمت یورو امروز 30 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 آبان 1396 , 4860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 10:30","price":4870},{"date":"1396/08/30 10:40","price":4869},{"date":"1396/08/30 10:50","price":4868},{"date":"1396/08/30 11:10","price":4867},{"date":"1396/08/30 11:30","price":4864},{"date":"1396/08/30 12:30","price":4863},{"date":"1396/08/30 14:10","price":4860},{"date":"1396/08/30 14:20","price":4858},{"date":"1396/08/30 14:30","price":4860}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398