پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
167114
بیشترین: 
168776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
168715
زمان: 
8/30 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 30 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 30 آبان 1396 , 168715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 10:05","price":167237},{"date":"1396/08/30 11:25","price":167145},{"date":"1396/08/30 11:30","price":167114},{"date":"1396/08/30 11:35","price":167175},{"date":"1396/08/30 11:40","price":167206},{"date":"1396/08/30 11:50","price":167268},{"date":"1396/08/30 11:55","price":167145},{"date":"1396/08/30 12:10","price":167483},{"date":"1396/08/30 12:15","price":167514},{"date":"1396/08/30 12:25","price":167606},{"date":"1396/08/30 12:30","price":167453},{"date":"1396/08/30 12:40","price":167391},{"date":"1396/08/30 12:50","price":167360},{"date":"1396/08/30 12:55","price":167483},{"date":"1396/08/30 13:00","price":167468},{"date":"1396/08/30 13:05","price":167483},{"date":"1396/08/30 13:10","price":167606},{"date":"1396/08/30 13:15","price":167545},{"date":"1396/08/30 13:20","price":167576},{"date":"1396/08/30 13:35","price":167545},{"date":"1396/08/30 13:40","price":167576},{"date":"1396/08/30 13:50","price":167699},{"date":"1396/08/30 13:55","price":167668},{"date":"1396/08/30 14:05","price":167699},{"date":"1396/08/30 14:15","price":167730},{"date":"1396/08/30 14:20","price":167791},{"date":"1396/08/30 14:25","price":167822},{"date":"1396/08/30 14:30","price":167945},{"date":"1396/08/30 14:35","price":167883},{"date":"1396/08/30 14:40","price":167853},{"date":"1396/08/30 14:50","price":167822},{"date":"1396/08/30 15:00","price":167791},{"date":"1396/08/30 15:10","price":167760},{"date":"1396/08/30 15:20","price":167791},{"date":"1396/08/30 15:30","price":167822},{"date":"1396/08/30 15:40","price":167791},{"date":"1396/08/30 16:10","price":167760},{"date":"1396/08/30 16:20","price":167699},{"date":"1396/08/30 16:25","price":167760},{"date":"1396/08/30 16:40","price":167822},{"date":"1396/08/30 16:45","price":167760},{"date":"1396/08/30 17:10","price":167730},{"date":"1396/08/30 17:15","price":167668},{"date":"1396/08/30 17:20","price":167576},{"date":"1396/08/30 17:25","price":167606},{"date":"1396/08/30 17:30","price":167637},{"date":"1396/08/30 17:35","price":167606},{"date":"1396/08/30 17:45","price":167760},{"date":"1396/08/30 17:50","price":167853},{"date":"1396/08/30 17:55","price":167822},{"date":"1396/08/30 18:00","price":167853},{"date":"1396/08/30 18:05","price":167914},{"date":"1396/08/30 18:10","price":167945},{"date":"1396/08/30 18:15","price":167883},{"date":"1396/08/30 18:20","price":168007},{"date":"1396/08/30 18:25","price":168191},{"date":"1396/08/30 18:30","price":168099},{"date":"1396/08/30 18:45","price":168222},{"date":"1396/08/30 18:50","price":168314},{"date":"1396/08/30 18:55","price":168160},{"date":"1396/08/30 19:00","price":168222},{"date":"1396/08/30 19:15","price":168314},{"date":"1396/08/30 19:25","price":168222},{"date":"1396/08/30 19:30","price":168253},{"date":"1396/08/30 19:45","price":168376},{"date":"1396/08/30 19:50","price":168468},{"date":"1396/08/30 19:55","price":168530},{"date":"1396/08/30 20:05","price":168561},{"date":"1396/08/30 20:15","price":168622},{"date":"1396/08/30 20:25","price":168561},{"date":"1396/08/30 20:30","price":168591},{"date":"1396/08/30 20:35","price":168561},{"date":"1396/08/30 20:50","price":168715},{"date":"1396/08/30 20:55","price":168776},{"date":"1396/08/30 21:10","price":168745},{"date":"1396/08/30 21:15","price":168622},{"date":"1396/08/30 21:20","price":168684},{"date":"1396/08/30 21:30","price":168745},{"date":"1396/08/30 21:35","price":168715}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398