پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
125337
بیشترین: 
126583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
126537
زمان: 
8/30 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 30 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 30 آبان 1396 , 126537 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 10:05","price":125429},{"date":"1396/08/30 11:25","price":125360},{"date":"1396/08/30 11:30","price":125337},{"date":"1396/08/30 11:35","price":125383},{"date":"1396/08/30 11:40","price":125406},{"date":"1396/08/30 11:50","price":125452},{"date":"1396/08/30 11:55","price":125360},{"date":"1396/08/30 12:10","price":125614},{"date":"1396/08/30 12:15","price":125637},{"date":"1396/08/30 12:25","price":125706},{"date":"1396/08/30 12:30","price":125591},{"date":"1396/08/30 12:40","price":125544},{"date":"1396/08/30 12:50","price":125521},{"date":"1396/08/30 12:55","price":125614},{"date":"1396/08/30 13:00","price":125602},{"date":"1396/08/30 13:05","price":125614},{"date":"1396/08/30 13:10","price":125706},{"date":"1396/08/30 13:15","price":125660},{"date":"1396/08/30 13:20","price":125683},{"date":"1396/08/30 13:35","price":125660},{"date":"1396/08/30 13:40","price":125683},{"date":"1396/08/30 13:50","price":125775},{"date":"1396/08/30 13:55","price":125752},{"date":"1396/08/30 14:05","price":125775},{"date":"1396/08/30 14:15","price":125798},{"date":"1396/08/30 14:20","price":125844},{"date":"1396/08/30 14:25","price":125868},{"date":"1396/08/30 14:30","price":125960},{"date":"1396/08/30 14:35","price":125914},{"date":"1396/08/30 14:40","price":125891},{"date":"1396/08/30 14:50","price":125868},{"date":"1396/08/30 15:00","price":125844},{"date":"1396/08/30 15:10","price":125821},{"date":"1396/08/30 15:20","price":125844},{"date":"1396/08/30 15:30","price":125868},{"date":"1396/08/30 15:40","price":125844},{"date":"1396/08/30 16:10","price":125821},{"date":"1396/08/30 16:20","price":125775},{"date":"1396/08/30 16:25","price":125821},{"date":"1396/08/30 16:40","price":125868},{"date":"1396/08/30 16:45","price":125821},{"date":"1396/08/30 17:10","price":125798},{"date":"1396/08/30 17:15","price":125752},{"date":"1396/08/30 17:20","price":125683},{"date":"1396/08/30 17:25","price":125706},{"date":"1396/08/30 17:30","price":125729},{"date":"1396/08/30 17:35","price":125706},{"date":"1396/08/30 17:45","price":125821},{"date":"1396/08/30 17:50","price":125891},{"date":"1396/08/30 17:55","price":125868},{"date":"1396/08/30 18:00","price":125891},{"date":"1396/08/30 18:05","price":125937},{"date":"1396/08/30 18:10","price":125960},{"date":"1396/08/30 18:15","price":125914},{"date":"1396/08/30 18:20","price":126006},{"date":"1396/08/30 18:25","price":126145},{"date":"1396/08/30 18:30","price":126075},{"date":"1396/08/30 18:45","price":126168},{"date":"1396/08/30 18:50","price":126237},{"date":"1396/08/30 18:55","price":126122},{"date":"1396/08/30 19:00","price":126168},{"date":"1396/08/30 19:15","price":126237},{"date":"1396/08/30 19:25","price":126168},{"date":"1396/08/30 19:30","price":126191},{"date":"1396/08/30 19:45","price":126283},{"date":"1396/08/30 19:50","price":126352},{"date":"1396/08/30 19:55","price":126399},{"date":"1396/08/30 20:05","price":126422},{"date":"1396/08/30 20:15","price":126468},{"date":"1396/08/30 20:25","price":126422},{"date":"1396/08/30 20:30","price":126445},{"date":"1396/08/30 20:35","price":126422},{"date":"1396/08/30 20:50","price":126537},{"date":"1396/08/30 20:55","price":126583},{"date":"1396/08/30 21:10","price":126560},{"date":"1396/08/30 21:15","price":126468},{"date":"1396/08/30 21:20","price":126514},{"date":"1396/08/30 21:30","price":126560},{"date":"1396/08/30 21:35","price":126537}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398