پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
542900
بیشترین: 
548300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
548100
زمان: 
8/30 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 30 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 30 آبان 1396 , 548100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 10:05","price":543300},{"date":"1396/08/30 11:25","price":543000},{"date":"1396/08/30 11:30","price":542900},{"date":"1396/08/30 11:35","price":543100},{"date":"1396/08/30 11:40","price":543200},{"date":"1396/08/30 11:50","price":543400},{"date":"1396/08/30 11:55","price":543000},{"date":"1396/08/30 12:10","price":544100},{"date":"1396/08/30 12:15","price":544200},{"date":"1396/08/30 12:25","price":544500},{"date":"1396/08/30 12:30","price":544000},{"date":"1396/08/30 12:40","price":543800},{"date":"1396/08/30 12:50","price":543700},{"date":"1396/08/30 12:55","price":544100},{"date":"1396/08/30 13:00","price":544050},{"date":"1396/08/30 13:05","price":544100},{"date":"1396/08/30 13:10","price":544500},{"date":"1396/08/30 13:15","price":544300},{"date":"1396/08/30 13:20","price":544400},{"date":"1396/08/30 13:35","price":544300},{"date":"1396/08/30 13:40","price":544400},{"date":"1396/08/30 13:50","price":544800},{"date":"1396/08/30 13:55","price":544700},{"date":"1396/08/30 14:05","price":544800},{"date":"1396/08/30 14:15","price":544900},{"date":"1396/08/30 14:20","price":545100},{"date":"1396/08/30 14:25","price":545200},{"date":"1396/08/30 14:30","price":545600},{"date":"1396/08/30 14:35","price":545400},{"date":"1396/08/30 14:40","price":545300},{"date":"1396/08/30 14:50","price":545200},{"date":"1396/08/30 15:00","price":545100},{"date":"1396/08/30 15:10","price":545000},{"date":"1396/08/30 15:20","price":545100},{"date":"1396/08/30 15:30","price":545200},{"date":"1396/08/30 15:40","price":545100},{"date":"1396/08/30 16:10","price":545000},{"date":"1396/08/30 16:20","price":544800},{"date":"1396/08/30 16:25","price":545000},{"date":"1396/08/30 16:40","price":545200},{"date":"1396/08/30 16:45","price":545000},{"date":"1396/08/30 17:10","price":544900},{"date":"1396/08/30 17:15","price":544700},{"date":"1396/08/30 17:20","price":544400},{"date":"1396/08/30 17:25","price":544500},{"date":"1396/08/30 17:30","price":544600},{"date":"1396/08/30 17:35","price":544500},{"date":"1396/08/30 17:45","price":545000},{"date":"1396/08/30 17:50","price":545300},{"date":"1396/08/30 17:55","price":545200},{"date":"1396/08/30 18:00","price":545300},{"date":"1396/08/30 18:05","price":545500},{"date":"1396/08/30 18:10","price":545600},{"date":"1396/08/30 18:15","price":545400},{"date":"1396/08/30 18:20","price":545800},{"date":"1396/08/30 18:25","price":546400},{"date":"1396/08/30 18:30","price":546100},{"date":"1396/08/30 18:45","price":546500},{"date":"1396/08/30 18:50","price":546800},{"date":"1396/08/30 18:55","price":546300},{"date":"1396/08/30 19:00","price":546500},{"date":"1396/08/30 19:15","price":546800},{"date":"1396/08/30 19:25","price":546500},{"date":"1396/08/30 19:30","price":546600},{"date":"1396/08/30 19:45","price":547000},{"date":"1396/08/30 19:50","price":547300},{"date":"1396/08/30 19:55","price":547500},{"date":"1396/08/30 20:05","price":547600},{"date":"1396/08/30 20:15","price":547800},{"date":"1396/08/30 20:25","price":547600},{"date":"1396/08/30 20:30","price":547700},{"date":"1396/08/30 20:35","price":547600},{"date":"1396/08/30 20:50","price":548100},{"date":"1396/08/30 20:55","price":548300},{"date":"1396/08/30 21:10","price":548200},{"date":"1396/08/30 21:15","price":547800},{"date":"1396/08/30 21:20","price":548000},{"date":"1396/08/30 21:30","price":548200},{"date":"1396/08/30 21:35","price":548100}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398