کمترین: 
2074.9
بیشترین: 
2074.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2074.9
زمان: 
8/30 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 30 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 آبان 1396 , 2074.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":2074.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398