کمترین: 
59.4
بیشترین: 
59.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.4
زمان: 
8/30 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 30 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 آبان 1396 , 59.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":59.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398