کمترین: 
939.8
بیشترین: 
939.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.8
زمان: 
8/30 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 30 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 آبان 1396 , 939.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":939.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398