کمترین: 
415.3
بیشترین: 
415.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
415.3
زمان: 
8/30 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 30 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 آبان 1396 , 415.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":415.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398