کمترین: 
3548.8
بیشترین: 
3548.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3548.8
زمان: 
8/30 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 آبان 1396 , 3548.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":3548.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398