کمترین: 
3130.4
بیشترین: 
3130.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3130.4
زمان: 
8/30 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 30 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 آبان 1396 , 3130.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":3130.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398