کمترین: 
4136.4
بیشترین: 
4136.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4136.4
زمان: 
8/30 09:10
قیمت یورو امروز 30 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 آبان 1396 , 4136.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 09:10","price":4136.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398