پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.34
بیشترین: 
57.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.91
زمان: 
8/30 23:32
قیمت نفت سبک امروز 30 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 آبان 1396 , 56.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 03:00","price":56.35},{"date":"1396/08/30 03:32","price":56.36},{"date":"1396/08/30 04:00","price":56.34},{"date":"1396/08/30 05:08","price":56.38},{"date":"1396/08/30 05:32","price":56.43},{"date":"1396/08/30 06:08","price":56.52},{"date":"1396/08/30 06:32","price":56.5},{"date":"1396/08/30 07:32","price":56.51},{"date":"1396/08/30 08:00","price":56.49},{"date":"1396/08/30 08:32","price":56.46},{"date":"1396/08/30 09:00","price":56.48},{"date":"1396/08/30 09:32","price":56.45},{"date":"1396/08/30 11:00","price":56.52},{"date":"1396/08/30 11:32","price":56.62},{"date":"1396/08/30 12:00","price":56.55},{"date":"1396/08/30 12:32","price":56.59},{"date":"1396/08/30 13:00","price":56.72},{"date":"1396/08/30 13:32","price":56.8},{"date":"1396/08/30 14:00","price":56.77},{"date":"1396/08/30 14:32","price":56.56},{"date":"1396/08/30 15:00","price":56.52},{"date":"1396/08/30 15:32","price":56.55},{"date":"1396/08/30 16:00","price":56.63},{"date":"1396/08/30 16:32","price":56.34},{"date":"1396/08/30 17:08","price":56.47},{"date":"1396/08/30 17:32","price":56.55},{"date":"1396/08/30 18:08","price":56.48},{"date":"1396/08/30 18:32","price":56.76},{"date":"1396/08/30 19:00","price":57.08},{"date":"1396/08/30 19:32","price":56.92},{"date":"1396/08/30 20:08","price":56.8},{"date":"1396/08/30 21:08","price":56.77},{"date":"1396/08/30 21:32","price":56.7},{"date":"1396/08/30 22:08","price":56.66},{"date":"1396/08/30 22:32","price":56.7},{"date":"1396/08/30 23:00","price":56.83},{"date":"1396/08/30 23:32","price":56.91}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398