پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
556.63
بیشترین: 
562.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
560.25
زمان: 
8/30 23:32
قیمت گازوئیل امروز 30 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 آبان 1396 , 560.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 00:00","price":557.88},{"date":"1396/08/30 00:32","price":558.13},{"date":"1396/08/30 01:00","price":557.88},{"date":"1396/08/30 02:08","price":558.25},{"date":"1396/08/30 05:08","price":558.38},{"date":"1396/08/30 05:32","price":559},{"date":"1396/08/30 06:08","price":559.38},{"date":"1396/08/30 06:32","price":559.25},{"date":"1396/08/30 07:08","price":559.5},{"date":"1396/08/30 07:32","price":559.63},{"date":"1396/08/30 08:00","price":559.25},{"date":"1396/08/30 08:32","price":558.88},{"date":"1396/08/30 09:00","price":559.38},{"date":"1396/08/30 09:32","price":559.13},{"date":"1396/08/30 10:00","price":558.88},{"date":"1396/08/30 11:00","price":559.63},{"date":"1396/08/30 11:32","price":560.88},{"date":"1396/08/30 12:00","price":561.38},{"date":"1396/08/30 12:32","price":561.13},{"date":"1396/08/30 13:00","price":561.88},{"date":"1396/08/30 13:32","price":562.63},{"date":"1396/08/30 14:00","price":562.13},{"date":"1396/08/30 14:32","price":559.38},{"date":"1396/08/30 15:00","price":558.5},{"date":"1396/08/30 15:32","price":558.88},{"date":"1396/08/30 16:00","price":559.38},{"date":"1396/08/30 16:32","price":557.13},{"date":"1396/08/30 17:08","price":557.63},{"date":"1396/08/30 17:32","price":557.88},{"date":"1396/08/30 18:08","price":556.63},{"date":"1396/08/30 18:32","price":558.63},{"date":"1396/08/30 19:00","price":559.5},{"date":"1396/08/30 19:32","price":558.88},{"date":"1396/08/30 20:08","price":559.63},{"date":"1396/08/30 21:08","price":559.88},{"date":"1396/08/30 21:32","price":558.88},{"date":"1396/08/30 22:08","price":558.38},{"date":"1396/08/30 22:32","price":559.38},{"date":"1396/08/30 23:00","price":560.88},{"date":"1396/08/30 23:32","price":560.25}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398