پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.922
بیشترین: 
1.946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9331
زمان: 
8/30 23:32
قیمت نفت کوره امروز 30 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 آبان 1396 , 1.9331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 00:00","price":1.9287},{"date":"1396/08/30 00:32","price":1.9303},{"date":"1396/08/30 01:00","price":1.9306},{"date":"1396/08/30 01:32","price":1.9303},{"date":"1396/08/30 03:00","price":1.9298},{"date":"1396/08/30 03:32","price":1.9296},{"date":"1396/08/30 04:00","price":1.9299},{"date":"1396/08/30 04:32","price":1.9295},{"date":"1396/08/30 05:08","price":1.9313},{"date":"1396/08/30 05:32","price":1.9338},{"date":"1396/08/30 06:08","price":1.9359},{"date":"1396/08/30 06:32","price":1.9342},{"date":"1396/08/30 07:08","price":1.9351},{"date":"1396/08/30 07:32","price":1.9361},{"date":"1396/08/30 08:00","price":1.9345},{"date":"1396/08/30 08:32","price":1.9331},{"date":"1396/08/30 09:00","price":1.9345},{"date":"1396/08/30 09:32","price":1.9336},{"date":"1396/08/30 10:32","price":1.934},{"date":"1396/08/30 11:00","price":1.9352},{"date":"1396/08/30 11:32","price":1.9385},{"date":"1396/08/30 12:00","price":1.9396},{"date":"1396/08/30 12:32","price":1.9394},{"date":"1396/08/30 13:00","price":1.9432},{"date":"1396/08/30 13:32","price":1.946},{"date":"1396/08/30 14:00","price":1.9436},{"date":"1396/08/30 14:32","price":1.9349},{"date":"1396/08/30 15:00","price":1.9322},{"date":"1396/08/30 15:32","price":1.9343},{"date":"1396/08/30 16:00","price":1.9345},{"date":"1396/08/30 16:32","price":1.9255},{"date":"1396/08/30 17:08","price":1.9277},{"date":"1396/08/30 17:32","price":1.9285},{"date":"1396/08/30 18:08","price":1.922},{"date":"1396/08/30 18:32","price":1.9261},{"date":"1396/08/30 19:00","price":1.9298},{"date":"1396/08/30 19:32","price":1.9288},{"date":"1396/08/30 20:08","price":1.9306},{"date":"1396/08/30 20:32","price":1.9302},{"date":"1396/08/30 21:08","price":1.9317},{"date":"1396/08/30 21:32","price":1.9295},{"date":"1396/08/30 22:08","price":1.9267},{"date":"1396/08/30 22:32","price":1.9295},{"date":"1396/08/30 23:00","price":1.9357},{"date":"1396/08/30 23:32","price":1.9331}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398