پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
62.1
بیشترین: 
62.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.57
زمان: 
8/30 23:32
قیمت نفت برنت امروز 30 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 آبان 1396 , 62.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 00:00","price":62.13},{"date":"1396/08/30 00:32","price":62.16},{"date":"1396/08/30 01:32","price":62.17},{"date":"1396/08/30 02:08","price":62.15},{"date":"1396/08/30 05:08","price":62.21},{"date":"1396/08/30 05:32","price":62.26},{"date":"1396/08/30 06:08","price":62.34},{"date":"1396/08/30 06:32","price":62.3},{"date":"1396/08/30 07:08","price":62.34},{"date":"1396/08/30 08:00","price":62.3},{"date":"1396/08/30 08:32","price":62.25},{"date":"1396/08/30 09:00","price":62.32},{"date":"1396/08/30 09:32","price":62.31},{"date":"1396/08/30 10:00","price":62.29},{"date":"1396/08/30 10:32","price":62.33},{"date":"1396/08/30 11:00","price":62.39},{"date":"1396/08/30 11:32","price":62.49},{"date":"1396/08/30 12:00","price":62.52},{"date":"1396/08/30 12:32","price":62.53},{"date":"1396/08/30 13:00","price":62.64},{"date":"1396/08/30 13:32","price":62.77},{"date":"1396/08/30 14:00","price":62.7},{"date":"1396/08/30 14:32","price":62.37},{"date":"1396/08/30 15:00","price":62.31},{"date":"1396/08/30 15:32","price":62.37},{"date":"1396/08/30 16:00","price":62.44},{"date":"1396/08/30 16:32","price":62.1},{"date":"1396/08/30 17:08","price":62.28},{"date":"1396/08/30 17:32","price":62.32},{"date":"1396/08/30 18:08","price":62.19},{"date":"1396/08/30 18:32","price":62.44},{"date":"1396/08/30 19:00","price":62.63},{"date":"1396/08/30 19:32","price":62.54},{"date":"1396/08/30 20:08","price":62.49},{"date":"1396/08/30 20:32","price":62.48},{"date":"1396/08/30 21:32","price":62.33},{"date":"1396/08/30 22:08","price":62.32},{"date":"1396/08/30 22:32","price":62.41},{"date":"1396/08/30 23:00","price":62.59},{"date":"1396/08/30 23:32","price":62.57}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398