پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7831.2
بیشترین: 
8369.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8093
زمان: 
8/30 23:30
قیمت بیت کوین امروز 30 آبان 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 آبان 1396 , 8093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/30 00:00","price":8183.3},{"date":"1396/08/30 00:30","price":8253.1},{"date":"1396/08/30 01:00","price":8241},{"date":"1396/08/30 01:30","price":8263.9},{"date":"1396/08/30 02:00","price":8270},{"date":"1396/08/30 02:30","price":8270.4},{"date":"1396/08/30 03:00","price":8293.7},{"date":"1396/08/30 03:30","price":8254.6},{"date":"1396/08/30 04:00","price":8258.8},{"date":"1396/08/30 04:30","price":8254},{"date":"1396/08/30 05:00","price":8263},{"date":"1396/08/30 05:30","price":8272.6},{"date":"1396/08/30 06:00","price":8205},{"date":"1396/08/30 06:30","price":8111.6},{"date":"1396/08/30 07:00","price":8104},{"date":"1396/08/30 07:30","price":7849.8},{"date":"1396/08/30 08:00","price":7907.6},{"date":"1396/08/30 08:30","price":7831.2},{"date":"1396/08/30 09:00","price":7971.1},{"date":"1396/08/30 09:30","price":8099},{"date":"1396/08/30 10:00","price":8106.6},{"date":"1396/08/30 10:30","price":8060.9},{"date":"1396/08/30 11:00","price":8099.9},{"date":"1396/08/30 11:30","price":8159.3},{"date":"1396/08/30 14:00","price":8215.1},{"date":"1396/08/30 14:30","price":8179.9},{"date":"1396/08/30 15:00","price":8179.1},{"date":"1396/08/30 15:30","price":8206.7},{"date":"1396/08/30 16:00","price":8257.2},{"date":"1396/08/30 16:30","price":8223.1},{"date":"1396/08/30 17:00","price":8232.7},{"date":"1396/08/30 17:30","price":8219},{"date":"1396/08/30 18:00","price":8243.1},{"date":"1396/08/30 18:30","price":8325},{"date":"1396/08/30 19:00","price":8369.2},{"date":"1396/08/30 19:30","price":8355.1},{"date":"1396/08/30 23:00","price":8255.7},{"date":"1396/08/30 23:30","price":8093}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398