کمترین: 
3.3
بیشترین: 
3.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.3
زمان: 
8/29 13:10
قیمت دینار عراق امروز 29 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 آبان 1396 , 3.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 13:10","price":3.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398