کمترین: 
1132
بیشترین: 
1136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1132
زمان: 
8/29 15:30
قیمت درهم امارات امروز 29 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 29 آبان 1396 , 1132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 11:40","price":1136},{"date":"1396/08/29 12:50","price":1135},{"date":"1396/08/29 13:30","price":1134},{"date":"1396/08/29 15:30","price":1132}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399