کمترین: 
59.98
بیشترین: 
59.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.98
زمان: 
8/29 11:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 آبان 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 آبان 1396 , 59.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 11:32","price":59.98}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398