کمترین: 
88261.2
بیشترین: 
88296.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
88261.2
زمان: 
8/29 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 29 آبان 1396

قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 آبان 1396 , 88261.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 10:50","price":88296.3},{"date":"1396/08/29 13:40","price":88261.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398