کمترین: 
3273
بیشترین: 
3284
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3283
زمان: 
8/29 16:00
قیمت دلار کانادا امروز 29 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 آبان 1396 , 3283 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 10:10","price":3284},{"date":"1396/08/29 10:50","price":3281},{"date":"1396/08/29 11:40","price":3280},{"date":"1396/08/29 11:50","price":3279},{"date":"1396/08/29 12:00","price":3276},{"date":"1396/08/29 13:00","price":3273},{"date":"1396/08/29 13:10","price":3274},{"date":"1396/08/29 14:10","price":3276},{"date":"1396/08/29 15:30","price":3280},{"date":"1396/08/29 15:50","price":3281},{"date":"1396/08/29 16:00","price":3283}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398