پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1410500
بیشترین: 
1443000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1421000
زمان: 
8/29 21:30
قیمت سکه امامی امروز 29 آبان 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 29 آبان 1396 , 1421000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 10:06","price":1414000},{"date":"1396/08/29 10:42","price":1411500},{"date":"1396/08/29 11:00","price":1414000},{"date":"1396/08/29 11:06","price":1410500},{"date":"1396/08/29 11:12","price":1411500},{"date":"1396/08/29 11:24","price":1414000},{"date":"1396/08/29 11:30","price":1415500},{"date":"1396/08/29 11:36","price":1417500},{"date":"1396/08/29 11:42","price":1417000},{"date":"1396/08/29 11:48","price":1418000},{"date":"1396/08/29 11:54","price":1419000},{"date":"1396/08/29 12:00","price":1424500},{"date":"1396/08/29 12:06","price":1422000},{"date":"1396/08/29 12:12","price":1424200},{"date":"1396/08/29 12:18","price":1425500},{"date":"1396/08/29 12:24","price":1423500},{"date":"1396/08/29 12:30","price":1421000},{"date":"1396/08/29 12:36","price":1423000},{"date":"1396/08/29 12:42","price":1422000},{"date":"1396/08/29 12:54","price":1423500},{"date":"1396/08/29 13:00","price":1425000},{"date":"1396/08/29 13:18","price":1424500},{"date":"1396/08/29 13:36","price":1423000},{"date":"1396/08/29 13:48","price":1424100},{"date":"1396/08/29 14:00","price":1427000},{"date":"1396/08/29 14:06","price":1428500},{"date":"1396/08/29 14:12","price":1427500},{"date":"1396/08/29 14:18","price":1430000},{"date":"1396/08/29 14:24","price":1433500},{"date":"1396/08/29 14:30","price":1437000},{"date":"1396/08/29 14:36","price":1438500},{"date":"1396/08/29 14:42","price":1440500},{"date":"1396/08/29 14:48","price":1443000},{"date":"1396/08/29 15:00","price":1440500},{"date":"1396/08/29 15:06","price":1442500},{"date":"1396/08/29 15:12","price":1442000},{"date":"1396/08/29 15:24","price":1441500},{"date":"1396/08/29 15:30","price":1440500},{"date":"1396/08/29 15:36","price":1439000},{"date":"1396/08/29 15:42","price":1437000},{"date":"1396/08/29 15:48","price":1436500},{"date":"1396/08/29 15:54","price":1435000},{"date":"1396/08/29 16:00","price":1433500},{"date":"1396/08/29 16:06","price":1435000},{"date":"1396/08/29 16:12","price":1434500},{"date":"1396/08/29 16:18","price":1434000},{"date":"1396/08/29 16:24","price":1435000},{"date":"1396/08/29 16:30","price":1434500},{"date":"1396/08/29 16:36","price":1430000},{"date":"1396/08/29 16:42","price":1429500},{"date":"1396/08/29 16:48","price":1430500},{"date":"1396/08/29 16:54","price":1429500},{"date":"1396/08/29 17:00","price":1427500},{"date":"1396/08/29 17:06","price":1428000},{"date":"1396/08/29 17:12","price":1428500},{"date":"1396/08/29 17:24","price":1427000},{"date":"1396/08/29 17:36","price":1424500},{"date":"1396/08/29 17:42","price":1425500},{"date":"1396/08/29 17:48","price":1426500},{"date":"1396/08/29 17:54","price":1426000},{"date":"1396/08/29 18:00","price":1425000},{"date":"1396/08/29 18:06","price":1424000},{"date":"1396/08/29 18:12","price":1424500},{"date":"1396/08/29 18:18","price":1425000},{"date":"1396/08/29 18:24","price":1425500},{"date":"1396/08/29 18:30","price":1425400},{"date":"1396/08/29 18:36","price":1424800},{"date":"1396/08/29 18:42","price":1424000},{"date":"1396/08/29 19:00","price":1424500},{"date":"1396/08/29 19:06","price":1427000},{"date":"1396/08/29 19:12","price":1426500},{"date":"1396/08/29 19:18","price":1429000},{"date":"1396/08/29 19:24","price":1428000},{"date":"1396/08/29 19:30","price":1427000},{"date":"1396/08/29 19:36","price":1426000},{"date":"1396/08/29 19:42","price":1427000},{"date":"1396/08/29 19:48","price":1427500},{"date":"1396/08/29 19:54","price":1426000},{"date":"1396/08/29 20:00","price":1427000},{"date":"1396/08/29 20:06","price":1426500},{"date":"1396/08/29 20:12","price":1425500},{"date":"1396/08/29 20:18","price":1425000},{"date":"1396/08/29 20:24","price":1425500},{"date":"1396/08/29 20:36","price":1424500},{"date":"1396/08/29 20:48","price":1424000},{"date":"1396/08/29 20:54","price":1423500},{"date":"1396/08/29 21:00","price":1424500},{"date":"1396/08/29 21:06","price":1424000},{"date":"1396/08/29 21:12","price":1422500},{"date":"1396/08/29 21:24","price":1423500},{"date":"1396/08/29 21:30","price":1421000}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398