پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
167114
بیشترین: 
169576
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
167114
زمان: 
8/29 21:30
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 29 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 29 آبان 1396 , 167114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 10:05","price":168561},{"date":"1396/08/29 11:15","price":169084},{"date":"1396/08/29 11:25","price":169207},{"date":"1396/08/29 11:30","price":169176},{"date":"1396/08/29 11:35","price":169115},{"date":"1396/08/29 11:40","price":169146},{"date":"1396/08/29 11:45","price":169176},{"date":"1396/08/29 11:50","price":169330},{"date":"1396/08/29 11:55","price":169453},{"date":"1396/08/29 12:00","price":169576},{"date":"1396/08/29 12:05","price":169453},{"date":"1396/08/29 12:15","price":169423},{"date":"1396/08/29 12:25","price":169392},{"date":"1396/08/29 12:35","price":168530},{"date":"1396/08/29 12:50","price":168438},{"date":"1396/08/29 12:55","price":168407},{"date":"1396/08/29 13:00","price":168376},{"date":"1396/08/29 13:05","price":168468},{"date":"1396/08/29 13:10","price":168684},{"date":"1396/08/29 13:15","price":168745},{"date":"1396/08/29 13:25","price":168715},{"date":"1396/08/29 13:30","price":168807},{"date":"1396/08/29 13:35","price":168776},{"date":"1396/08/29 13:40","price":168745},{"date":"1396/08/29 13:50","price":168807},{"date":"1396/08/29 13:55","price":168776},{"date":"1396/08/29 14:05","price":168745},{"date":"1396/08/29 14:25","price":168715},{"date":"1396/08/29 14:30","price":168745},{"date":"1396/08/29 14:35","price":168776},{"date":"1396/08/29 14:40","price":168745},{"date":"1396/08/29 14:50","price":168807},{"date":"1396/08/29 14:55","price":168653},{"date":"1396/08/29 15:05","price":168715},{"date":"1396/08/29 15:20","price":168745},{"date":"1396/08/29 15:30","price":168684},{"date":"1396/08/29 15:35","price":168622},{"date":"1396/08/29 16:05","price":168561},{"date":"1396/08/29 16:10","price":168530},{"date":"1396/08/29 16:15","price":168499},{"date":"1396/08/29 16:20","price":168715},{"date":"1396/08/29 16:25","price":168745},{"date":"1396/08/29 16:30","price":168715},{"date":"1396/08/29 16:40","price":168745},{"date":"1396/08/29 16:50","price":168715},{"date":"1396/08/29 17:00","price":168653},{"date":"1396/08/29 17:10","price":168622},{"date":"1396/08/29 17:15","price":168653},{"date":"1396/08/29 17:20","price":168622},{"date":"1396/08/29 17:30","price":168591},{"date":"1396/08/29 17:35","price":168561},{"date":"1396/08/29 17:45","price":168591},{"date":"1396/08/29 17:50","price":168499},{"date":"1396/08/29 18:00","price":168530},{"date":"1396/08/29 18:05","price":168591},{"date":"1396/08/29 18:10","price":168499},{"date":"1396/08/29 18:20","price":168468},{"date":"1396/08/29 18:25","price":168438},{"date":"1396/08/29 18:35","price":168376},{"date":"1396/08/29 18:40","price":168253},{"date":"1396/08/29 18:45","price":168376},{"date":"1396/08/29 18:55","price":168284},{"date":"1396/08/29 19:00","price":168314},{"date":"1396/08/29 19:05","price":168345},{"date":"1396/08/29 19:10","price":168284},{"date":"1396/08/29 19:15","price":168253},{"date":"1396/08/29 19:20","price":168376},{"date":"1396/08/29 19:25","price":168314},{"date":"1396/08/29 19:30","price":168191},{"date":"1396/08/29 19:40","price":168284},{"date":"1396/08/29 19:45","price":168314},{"date":"1396/08/29 19:50","price":168284},{"date":"1396/08/29 19:55","price":168253},{"date":"1396/08/29 20:05","price":168130},{"date":"1396/08/29 20:10","price":167914},{"date":"1396/08/29 20:15","price":167791},{"date":"1396/08/29 20:25","price":167730},{"date":"1396/08/29 20:35","price":167237},{"date":"1396/08/29 20:40","price":167329},{"date":"1396/08/29 20:50","price":167268},{"date":"1396/08/29 20:55","price":167329},{"date":"1396/08/29 21:00","price":167576},{"date":"1396/08/29 21:05","price":167145},{"date":"1396/08/29 21:10","price":167206},{"date":"1396/08/29 21:15","price":167175},{"date":"1396/08/29 21:20","price":167145},{"date":"1396/08/29 21:25","price":167175},{"date":"1396/08/29 21:30","price":167114}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398