پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
125337
بیشترین: 
127183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
125337
زمان: 
8/29 21:30
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 29 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 29 آبان 1396 , 125337 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 10:05","price":126422},{"date":"1396/08/29 11:15","price":126814},{"date":"1396/08/29 11:25","price":126906},{"date":"1396/08/29 11:30","price":126883},{"date":"1396/08/29 11:35","price":126837},{"date":"1396/08/29 11:40","price":126860},{"date":"1396/08/29 11:45","price":126883},{"date":"1396/08/29 11:50","price":126999},{"date":"1396/08/29 11:55","price":127091},{"date":"1396/08/29 12:00","price":127183},{"date":"1396/08/29 12:05","price":127091},{"date":"1396/08/29 12:15","price":127068},{"date":"1396/08/29 12:25","price":127045},{"date":"1396/08/29 12:35","price":126399},{"date":"1396/08/29 12:50","price":126329},{"date":"1396/08/29 12:55","price":126306},{"date":"1396/08/29 13:00","price":126283},{"date":"1396/08/29 13:05","price":126352},{"date":"1396/08/29 13:10","price":126514},{"date":"1396/08/29 13:15","price":126560},{"date":"1396/08/29 13:25","price":126537},{"date":"1396/08/29 13:30","price":126606},{"date":"1396/08/29 13:35","price":126583},{"date":"1396/08/29 13:40","price":126560},{"date":"1396/08/29 13:50","price":126606},{"date":"1396/08/29 13:55","price":126583},{"date":"1396/08/29 14:05","price":126560},{"date":"1396/08/29 14:25","price":126537},{"date":"1396/08/29 14:30","price":126560},{"date":"1396/08/29 14:35","price":126583},{"date":"1396/08/29 14:40","price":126560},{"date":"1396/08/29 14:50","price":126606},{"date":"1396/08/29 14:55","price":126491},{"date":"1396/08/29 15:05","price":126537},{"date":"1396/08/29 15:20","price":126560},{"date":"1396/08/29 15:30","price":126514},{"date":"1396/08/29 15:35","price":126468},{"date":"1396/08/29 16:05","price":126422},{"date":"1396/08/29 16:10","price":126399},{"date":"1396/08/29 16:15","price":126375},{"date":"1396/08/29 16:20","price":126537},{"date":"1396/08/29 16:25","price":126560},{"date":"1396/08/29 16:30","price":126537},{"date":"1396/08/29 16:40","price":126560},{"date":"1396/08/29 16:50","price":126537},{"date":"1396/08/29 17:00","price":126491},{"date":"1396/08/29 17:10","price":126468},{"date":"1396/08/29 17:15","price":126491},{"date":"1396/08/29 17:20","price":126468},{"date":"1396/08/29 17:30","price":126445},{"date":"1396/08/29 17:35","price":126422},{"date":"1396/08/29 17:45","price":126445},{"date":"1396/08/29 17:50","price":126375},{"date":"1396/08/29 18:00","price":126399},{"date":"1396/08/29 18:05","price":126445},{"date":"1396/08/29 18:10","price":126375},{"date":"1396/08/29 18:20","price":126352},{"date":"1396/08/29 18:25","price":126329},{"date":"1396/08/29 18:35","price":126283},{"date":"1396/08/29 18:40","price":126191},{"date":"1396/08/29 18:45","price":126283},{"date":"1396/08/29 18:55","price":126214},{"date":"1396/08/29 19:00","price":126237},{"date":"1396/08/29 19:05","price":126260},{"date":"1396/08/29 19:10","price":126214},{"date":"1396/08/29 19:15","price":126191},{"date":"1396/08/29 19:20","price":126283},{"date":"1396/08/29 19:25","price":126237},{"date":"1396/08/29 19:30","price":126145},{"date":"1396/08/29 19:40","price":126214},{"date":"1396/08/29 19:45","price":126237},{"date":"1396/08/29 19:50","price":126214},{"date":"1396/08/29 19:55","price":126191},{"date":"1396/08/29 20:05","price":126098},{"date":"1396/08/29 20:10","price":125937},{"date":"1396/08/29 20:15","price":125844},{"date":"1396/08/29 20:25","price":125798},{"date":"1396/08/29 20:35","price":125429},{"date":"1396/08/29 20:40","price":125498},{"date":"1396/08/29 20:50","price":125452},{"date":"1396/08/29 20:55","price":125498},{"date":"1396/08/29 21:00","price":125683},{"date":"1396/08/29 21:05","price":125360},{"date":"1396/08/29 21:10","price":125406},{"date":"1396/08/29 21:15","price":125383},{"date":"1396/08/29 21:20","price":125360},{"date":"1396/08/29 21:25","price":125383},{"date":"1396/08/29 21:30","price":125337}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398