پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
542900
بیشترین: 
550900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
542900
زمان: 
8/29 21:30
قیمت مثقال طلا امروز 29 آبان 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 29 آبان 1396 , 542900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 10:05","price":547600},{"date":"1396/08/29 11:15","price":549300},{"date":"1396/08/29 11:25","price":549700},{"date":"1396/08/29 11:30","price":549600},{"date":"1396/08/29 11:35","price":549400},{"date":"1396/08/29 11:40","price":549500},{"date":"1396/08/29 11:45","price":549600},{"date":"1396/08/29 11:50","price":550100},{"date":"1396/08/29 11:55","price":550500},{"date":"1396/08/29 12:00","price":550900},{"date":"1396/08/29 12:05","price":550500},{"date":"1396/08/29 12:15","price":550400},{"date":"1396/08/29 12:25","price":550300},{"date":"1396/08/29 12:35","price":547500},{"date":"1396/08/29 12:50","price":547200},{"date":"1396/08/29 12:55","price":547100},{"date":"1396/08/29 13:00","price":547000},{"date":"1396/08/29 13:05","price":547300},{"date":"1396/08/29 13:10","price":548000},{"date":"1396/08/29 13:15","price":548200},{"date":"1396/08/29 13:25","price":548100},{"date":"1396/08/29 13:30","price":548400},{"date":"1396/08/29 13:35","price":548300},{"date":"1396/08/29 13:40","price":548200},{"date":"1396/08/29 13:50","price":548400},{"date":"1396/08/29 13:55","price":548300},{"date":"1396/08/29 14:05","price":548200},{"date":"1396/08/29 14:25","price":548100},{"date":"1396/08/29 14:30","price":548200},{"date":"1396/08/29 14:35","price":548300},{"date":"1396/08/29 14:40","price":548200},{"date":"1396/08/29 14:50","price":548400},{"date":"1396/08/29 14:55","price":547900},{"date":"1396/08/29 15:05","price":548100},{"date":"1396/08/29 15:20","price":548200},{"date":"1396/08/29 15:30","price":548000},{"date":"1396/08/29 15:35","price":547800},{"date":"1396/08/29 16:05","price":547600},{"date":"1396/08/29 16:10","price":547500},{"date":"1396/08/29 16:15","price":547400},{"date":"1396/08/29 16:20","price":548100},{"date":"1396/08/29 16:25","price":548200},{"date":"1396/08/29 16:30","price":548100},{"date":"1396/08/29 16:40","price":548200},{"date":"1396/08/29 16:50","price":548100},{"date":"1396/08/29 17:00","price":547900},{"date":"1396/08/29 17:10","price":547800},{"date":"1396/08/29 17:15","price":547900},{"date":"1396/08/29 17:20","price":547800},{"date":"1396/08/29 17:30","price":547700},{"date":"1396/08/29 17:35","price":547600},{"date":"1396/08/29 17:45","price":547700},{"date":"1396/08/29 17:50","price":547400},{"date":"1396/08/29 18:00","price":547500},{"date":"1396/08/29 18:05","price":547700},{"date":"1396/08/29 18:10","price":547400},{"date":"1396/08/29 18:20","price":547300},{"date":"1396/08/29 18:25","price":547200},{"date":"1396/08/29 18:35","price":547000},{"date":"1396/08/29 18:40","price":546600},{"date":"1396/08/29 18:45","price":547000},{"date":"1396/08/29 18:55","price":546700},{"date":"1396/08/29 19:00","price":546800},{"date":"1396/08/29 19:05","price":546900},{"date":"1396/08/29 19:10","price":546700},{"date":"1396/08/29 19:15","price":546600},{"date":"1396/08/29 19:20","price":547000},{"date":"1396/08/29 19:25","price":546800},{"date":"1396/08/29 19:30","price":546400},{"date":"1396/08/29 19:40","price":546700},{"date":"1396/08/29 19:45","price":546800},{"date":"1396/08/29 19:50","price":546700},{"date":"1396/08/29 19:55","price":546600},{"date":"1396/08/29 20:05","price":546200},{"date":"1396/08/29 20:10","price":545500},{"date":"1396/08/29 20:15","price":545100},{"date":"1396/08/29 20:25","price":544900},{"date":"1396/08/29 20:35","price":543300},{"date":"1396/08/29 20:40","price":543600},{"date":"1396/08/29 20:50","price":543400},{"date":"1396/08/29 20:55","price":543600},{"date":"1396/08/29 21:00","price":544400},{"date":"1396/08/29 21:05","price":543000},{"date":"1396/08/29 21:10","price":543200},{"date":"1396/08/29 21:15","price":543100},{"date":"1396/08/29 21:20","price":543000},{"date":"1396/08/29 21:25","price":543100},{"date":"1396/08/29 21:30","price":542900}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398