کمترین: 
59.5
بیشترین: 
59.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.5
زمان: 
8/29 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 29 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 آبان 1396 , 59.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 09:10","price":59.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398