کمترین: 
847.7
بیشترین: 
847.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
847.7
زمان: 
8/29 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 آبان 1396 , 847.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 09:10","price":847.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398