کمترین: 
939.4
بیشترین: 
939.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.4
زمان: 
8/29 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 29 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 29 آبان 1396 , 939.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 09:10","price":939.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398